Magunkról

A Talentum Alapítvány 1999-ben kezdte meg működését Egyeken. Fenntartásában tíz éven keresztül alapfokú művészetoktatási intézmény működött, amely keretein belül évente közel 200 tanuló ismerkedett a művészetekkel. Ez hiánypótló tevékenységnek számított. A térség hátrányos helyzete miatt a szülők anyagilag nem tudták támogatni ezt a munkát, és a finanszírozási gondok miatt a tevékenységet be kellett szüntetni. A művészeti iskola megszűnése után az alapítvány a helyi ifjúság körében végzi tovább tevékenységét elsősorban a művészetek, a kultúra, hagyományápolás, oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás területén. Az alapvető célkitűzés, hogy a helyi ifjúság számára, távol a nagyvárosok szellemi vérkeringésétől, lakóhelyükön biztosítsunk sokszínű kulturális, hagyományőrző, informális oktatási programot, lehetőséget biztosítva, hogy lakóhelyükön kívül is részesülhessenek alkalomszerűen hasonló élményben.

Rendszeresen szervezünk nyári táborokat. Legjelentősebbek ezek közül a lengyel, román, magyar háromoldalú partneri összefogással megrendezett Mozgásszínházi tábor. A tábor egy előadással ért véget, amelyet népes közönség előtt mutattak be. A másik jelentősebb projekt román, magyar kétoldalú képzőművészeti tábor volt, amely céljául az Egyeken még fellelhető, de folyamatosan rongálódó és eltűnő napsugaras vértelkek megörökítését tűzte ki céljául. Emellett évente napközis jellegű kézművestábort szervezünk.

Az alapítvány támogatja az általános iskolás korosztályú tanulók tehetséggondozó versenyeken való részvételét a nevezési díjak és az útiköltség átvállalásával. Jó kapcsolat alakult ki a helyi pedagógusokkal, akik ma már rendszeresen fordulnak az alapítványhoz. A tanév elején összegyűjtött versenyeken kívül is kérnek segítséget a gyerekek érdekében. A nevezési díjak mellett a helyi rendezésű versenyek jutalmazását is támogatjuk.

Színházbérlet vásárlásával segítettük több alkalommal a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók színházlátogatását. A költségek jelentős csökkentésével sok tanulót juttattunk első színházi élményhez.

Alapítványunk regisztrált tehetségpontként működik. Biztosítja a tehetségazonosítást, tehetséggondozást, tehetségtanácsadást az igénybevevők számára. Az alapítvány tehetséggondozó munkáját 1 pszichológus és 2 tehetségfejlesztő tanár végzettségű szakember végzi önkéntes felajánlás keretében, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

A hetedikes tanulók Határtalanul! erdélyi utazását támogattuk. A fiatalok nagy része először lépte át az országhatárt.

Integrációs felkészítésben részt vevő tanulók és szüleik számára különböző kulturális és hagyományőrző programokat szervezünk együttműködve a helyi általános iskolával.

Az alapítvány kialakított egy népviseletekből álló jelmeztárat. Ennek bővítése folyamatos. Elsősorban a hagyományőrző alkalmakra kérik kölcsön a településen élők. Térítés nélkül kölcsönözzük a néptáncosoknak, népdaléneklő csoportoknak, iskolai ünnepségek, nemzeti megemlékezések alkalmával.